Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Informacja o wydarzeniu “PERSPEKTYWY: przedsiębiorczość młodych”

madeinBB: tu się rodzą wielkie rzeczy 18 czerwca w Hali widowiskowej pod Dębowcem młodzi przedsiębiorcy oraz młodzież biorąca udział w wydarzeniu "PERSPEKTYWY: przedsiębiorczość młodych" poznają właścicieli prężnie działających lokalnych firm, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.   Fundacja Zróbmy.To,...

Dotyczy naboru wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER

Z uwagi na trwający od 24.04.2019 r. nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (IV)", Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy zawodowego / doradcy zawodowego - stażysty

Załączniki Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - 07-06-2019.pdf Oświadczenia do naboru.pdf Kwestionariusz osobowy.pdf

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Pakiet Programista Front i Back-End Developer” w wymiarze 140 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.

Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania aktualnego na 2019 r. wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej!   Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem...

Informacja o dostępności wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - zgodnie z art. 69a i 69b ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza II nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który odbędzie się dnia 10.06.2019 r. od godz. 7.30 r. do godz.15.30.   Wnioski o...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej w III kwartale 2019 r.

DATA TEMATYKA PORAD I INFORMACJI   LIPIEC 03.07 (środa) Godz. 8:00 – 14:00 SPOTKANIA INFORMACYJNE Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP 04.07 (czwartek) Godz. 9:00 – 13:00  PORADA GRUPOWA Młodzi na rynku pracy 05.07 (piątek) Godz. 8:00 –...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w III kwartale 2019 r.

Wykaz porad  grupowych, spotkań  informacyjnych planowanych do realizacji w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w III kwartale 2019 r.   DATA TEMATYKA PORAD   LIPIEC 2019 04.07.2019...

Oferty pracy w zawodzie górnik w Czechach

Załączniki oferta_pracy_GÓRNIK_CHODNIKOWY.pdf oferta_pracy_GÓRNIK_ŚCIANOWY.pdf

Informacja o dostępności wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach RPO

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej realizowanych w...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2019 roku

Bielsko-Biała, 15.05.2019r. Nabór wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2019 w ramach...

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę