Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klauzula informacyjna uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)”

Klauzula informacyjna uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)”

Klauzula informacyjna uczestników projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (IV)"

Klauzula informacyjna uczestników projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (V)"

KLAUZULA INFORMACYJNA - KONTAKT ZA POMOCĄ KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę