Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Zatrudnianie cudzoziemców

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185).

Informacja dot. oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja dla podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom - obywatelom Ukrainy - od dnia 24 lutego 2022 r.

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP - ważne zmiany w przepisach prawa

Informacja o projekcie nieodpłatnej pomocy dla cudzoziemców realizowanym przez Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę