Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Zatrudnianie cudzoziemców

Informacja o projekcie nieodpłatnej pomocy dla cudzoziemców realizowanym przez Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach

Komunikat dot. podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom

Informacja o zmianie przepisów dot. Rozporządzenia MRPiPS w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Komunikat o wejściu w życie Rozporządzenia MRPiPS z dnia 28.06.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Informacja dot. oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę