Informacje dla osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacja dot. udostępnienia regulaminu oraz kryteriów oceny wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące w 2019 roku: - PFRON - Regulamin w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej; - PFRON - Kryteria oceny i...

Informacja o udostępnieniu wniosku osoby niepełnosprawnej dot. środków na podjęcie działalności gospodarczej, regulaminu oraz kryteriów oceny i punktacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujący w 2019 roku: - Regulamin w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków z PFRON  na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych...

Informacja dotycząca obsługi osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do: 1.  załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma...

Śląska Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych.

ŚLĄSKA GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w tygodniu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych chce zwrócić szczególną uwagę na możliwości związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, jak...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące wnioski oraz regulaminy przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące wnioski oraz regulaminy przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: v   Regulamin w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu...

Informacja dot. naboru wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż na podstawie Uchwały nr XVII/312/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016r., w której określono podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 jest nadal w posiadaniu środków na zwrot kosztów wyposażenia...

Komunikat o stażach zagranicznych dla młodych osób niepełnosprawnych

Załączniki Komunikat o stażach zagranicznych dla młodych osób niepełnosprawnych

Informacja dot. środków z PFRON

Uchwałą nr XVII/312/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016r. określono podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016. Środki zostały przyznane na następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na rzecz osób niepełnosprawnych:   ...

Informacja w sprawie udostępnienia obowiązujących kryteriów oceny wniosków oraz regulaminów przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące kryteria oceny wniosków oraz regulaminy przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Regulamin w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę