Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (I)" oraz ograniczoną kwotę środków przeznaczonych na tą...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER 2020     Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż fundusze w zakresie realizowanego zadania: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) na rok 2020 w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 7.2 ( dla osób powyżej 30 roku życia) w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostały już w pełni zaangażowane.    ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę