Zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Zamówienia

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „MECHANIK ROWEROWY” dla 1 osoby bezrobotnej w wymiarze 120 godzin

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „MECHANIK ROWEROWY" dla 1 osoby bezrobotnej w wymiarze 120 godzin Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania aktualnego na 2019 r. wpisu do rejestru instytucji...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Kurs trenera boksu klasy II” dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Kurs trenera boksu klasy II" dla 1 osoby bezrobotnej.   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania aktualnego na 2019 r. wpisu do rejestru instytucji...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Pakiet Programista Front i Back-End Developer” w wymiarze 140 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.

Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania aktualnego na 2019 r. wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej!   Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Kurs manager gastronomii” w wymiarze nie mniej niż 56 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.

  Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Kurs manager gastronomii" w wymiarze nie mniej niż 56 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na świadczenie usług pocztowych

Załączniki Ogłoszenie - usługi pocztowe.pdf

Ogłoszenie o wyborze realizatora wypłaty świadczeń pieniężnych.

Załączniki Ogłoszenie bank.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Załączniki Ogłoszenie - poczta - 2018.pdf POCZTA 2018 ZAŁ.1 (opis przedmiotu).docx POCZTA 2018 ZAŁ.2 (wzór umowy).docx POCZTA 2018 ZAŁ.3...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Bielsku-Białej

Załączniki Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej"

Załączniki Informacja z otwarcia ofert - usługi pocztowe.pdf

Ogłoszenie o wybraniu oferty na realizację usługi gotówkowej wypłaty świadczeń

Załączniki Ogłoszenie - usługa gotówkowej wypłaty świadczeń.pdf

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SIWZ.pdf SIWZ POCZTA - ZAŁ. NR 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx SIWZ POCZTA - ZAŁ. NR 2...

Ogłoszenie o wybraniu oferty na realizację usługi gotówkowej wypłaty świadczeń

Załączniki Ogłoszenie.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej bankowej usługi gotówkowej wypłaty świadczeń pieniężnych ze środków publicznych w formie realizacji zleceń wypłat gotówkowych

Więcej informacji:  http://pup.bielsko-biala.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=11&eid=313   Załączniki Załączniki.pdf Zaproszenie.pdf ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę