Weryfikacja organizacji i dodawanie reprezentanta na praca.gov.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Weryfikacja organizacji i dodawanie reprezentanta organizacji na praca.gov.pl


Weryfikacja konta organizacji oraz dodawanie reprezentanta
 
Weryfikacja w urzędzie pracy konta organizacji na portalu praca.gov.pl ma na celu potwierdzenie prawa wnioskodawcy do reprezentowania organizacji. Reprezentant wnioskujący o weryfikację konta organizacji uzyskuje status reprezentanta zweryfikowanego i może samodzielnie załatwiać sprawy oraz weryfikować konta pozostałych reprezentantów.
 

Podstawą do tego by dodać reprezentanta lub zweryfikować konto organizacji jest posiadanie na portalu praca.gov.pl zweryfikowanego konta osobistego właściciela firmy lub osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji. Do tego niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Po zarejestrowaniu osobistego konta na portalu praca.gov.pl, aby możliwe było zalogowanie się do modułu i korzystanie z jego usług oraz zasobów, w celu uwierzytelnienia konta należy zalogować się przez login.gov.pl (np. profil zaufany) lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
 
Ze szczegółowymi informacjami można się zapoznać na praca.gov.pl sekcja FAQ – najczęściej zadawane pytania.
 
Weryfikacja konta organizacji

1. W celu weryfikacji konta, należy złożyć wniosek elektroniczny: PGP-WKOKR za pomocą portalu praca.gov.pl. Wniosek powinien być złożony w imieniu organizacji (wybór organizacji w prawym górnym rogu poprzez pole „Kontekst") oraz podpisany przez właściciela firmy lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentami rejestrowymi (np. CEIDG, KRS).Wniosek dostępny jest po zmianie „Kontekstu" na stronie głównej portalu praca.gov.pl w Usługach elektronicznych Urzędów Pracy w zakładce – Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu – Wnioski pozostałe. W sytuacji braku pola „Kontekst" w górnej części strony należy skontaktować się z Urzędem.
 

W przypadku sprawowania funkcji reprezentanta organizacji, która nie widnieje w żadnych ogólnodostępnych rejestrach wymagany jest dokument potwierdzający umocowanie tej osoby – np. pełnomocnictwo, mianowanie, powołanie. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie lub dostarczyć oryginał do Urzędu.

Brak podpisu osoby uprawnionej uniemożliwi weryfikację.
 
Dodawanie reprezentanta

2. W przypadku wnioskowania dodatkowo o dodanie reprezentanta organizacji, którego umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy – do wniosku należy dodać załącznik z upoważnieniem/ pełnomocnictwem (do pobrania poniżej). Aby móc dodać reprezentanta organizacji winien on także posiadać uwierzytelnione konto osobiste na portalu praca.gov.pl

Brak podpisu osoby uprawnionej uniemożliwi weryfikację reprezentanta organizacji.


3. W przypadku braku możliwości wyboru kontekstu organizacji  należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację konta za pomocą portalu praca.gov.pl: wnioski o usługi i świadczenia z urzędu – pismo do urzędu (PSZ-PU):
 

We wniosku należy podać dane identyfikacyjne organizacji tj. nazwę oraz NIP. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentami rejestrowymi (np. CEDiG, KRS). W przypadku działania reprezentanta organizacji na podstawie pełnomocnictwa do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie (zgodnie ze wzorem dostępnym poniżej).
 
 

Na podstawie wniosku PGP-WKOKR złożonego przez portal praca.gov.pl pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej dokona weryfikacji konta organizacji oraz doda reprezentanta organizacji, co jednocześnie będzie uwidocznione w systemie praca.gov.pl.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.
 
W celu sprawdzenia statusu złożonego wniosku należy wybrać organizację za pomocą pola „Kontekst" oraz wejść w zakładkę sprawy – stan spraw:
 


W razie wątpliwości bądź ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu
33-496-51-64 lub 57

 
Załączniki
Wniosek o weryfikację (1).pdf (pdf, 350 KB)
Wniosek o weryfikację (1).docx (docx, 12 KB)
Wniosek o weryfikację (2).pdf (pdf, 419 KB)
Wniosek o weryfikację (2).docx (docx, 14 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę