Weryfikacja organizacji i dodawanie reprezentanta na praca.gov.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Weryfikacja organizacji i dodawanie reprezentanta organizacji na praca.gov.pl

Weryfikacja konta organizacji i dodawanie reprezentanta
 
Weryfikacja w urzędzie pracy konta organizacji na portalu praca.gov.pl ma na celu potwierdzenie prawa wnioskodawcy do reprezentowania organizacji. Reprezentant wnioskujący o weryfikację konta organizacji uzyskuje status reprezentanta zweryfikowanego i może samodzielnie załatwiać sprawy oraz weryfikować konta pozostałych reprezentantów.
 
Weryfikacja konta organizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
 
W celu weryfikacji konta, należy złożyć wniosek za pomocą portalu praca.gov.pl: wnioski o usługi i świadczenia z urzędu – wnioski pozostałe - wniosek o weryfikację konta organizacji i kont reprezentantów (PGP-WKOKR). We wniosku należy podać dane identyfikacyjne organizacji, tj. nazwę , NIP, REGON. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentami rejestrowymi (np. CEDiG, KRS).
W przypadku działania reprezentanta organizacji na podstawie pełnomocnictwa należy dokonać weryfikacji osoby do reprezentowania organizacji. W tym celu należy pobrać, wypełnić i przesłać przez praca.gov.pl w załączeniu do wniosku o weryfikację konta organizacji i kont reprezentantów (PGP-WKOKR) stosowne oświadczenie (link) opatrzone podpisem elektronicznym (podpisem zaufanym/podpisem kwalifikowanym) przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentami rejestrowymi (np. CEDiG, KRS).
Na podstawie wniosku pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej dokona weryfikacji konta organizacji, co jednocześnie będzie uwidocznione w systemie praca.gov.pl lub prześle informację zwrotną na podany we wniosku adres e-mail.

Wnioski o weryfikację można także składać osobiście w siedzibie Urzędu (Dziennik Podawczy,
I piętro, sektor C).


W sytuacjach wymagających wyjaśnienia lub złożenia dodatkowych dokumentów zostanie podjęty kontakt  z organizacją przez pracownika Urzędu.
 
Informacje dodatkowe
 
Przy braku weryfikacji nadal możliwe będzie załatwienie spraw, włącznie  z przesłaniem dokumentów.
Od statusu konta zależy, czy reprezentant organizacji (osoba upoważniona do występowania w imieniu podmiotu) będzie miał dostęp do wszystkich dokumentów.
Jeżeli konto organizacji NIE zostanie zweryfikowane, to wszyscy reprezentanci zobaczą metryki dokumentów wysłanych i odebranych przez innych reprezentantów, ale nie będą mieli dostępu do ich treści, tj. nie wykonają wizualizacji, nie wyeksportują sprawy itp.
Jeżeli konto organizacji JEST zweryfikowane, ale zalogowany reprezentant organizacji NIE jest reprezentantem zweryfikowanym, to posiada on ograniczony dostęp do dokumentów – może tworzyć nowe sprawy, widzi metryki dokumentów wysłanych i odebranych przez innych reprezentantów, ale nie ma dostępu do ich treści.
Jeżeli konto organizacji JEST zweryfikowane oraz zalogowany reprezentant JEST reprezentantem zweryfikowanym, to reprezentant widzi metryki wszystkich dokumentów, ma dostęp do ich treści.
Ze szczegółowymi informacjami można się zapoznać: praca.gov.pl sekcja FAQ najczęściej zadawane pytania.
 
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: 33 496-51-60.
Załączniki
Wniosek o weryfikację (1).pdf (pdf, 350 KB)
Wniosek o weryfikację (1).docx (docx, 12 KB)
Wniosek o weryfikację (2).pdf (pdf, 419 KB)
Wniosek o weryfikację (2).docx (docx, 14 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę