Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty w Referacie Poradnictwa i Szkoleń

Załączniki Oswiadczenia_do_naboru_2018-06-22.pdf Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysty - 2018-06-22.pdf Kwestionariusz_osobowy_2018-06-22.pdf ...

16 edycja konkursu Lady D - Dama z niepełnosprawnością organizowanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego - Pana Marka Plury.

Informujemy, że rozpoczęła się 16 edycja konkursu Lady D – Dama z niepełnosprawnością organizowanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego – Pana Marka Plury.   Celem konkursu jest promocja aktywności niepełnosprawnych kobiet, zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu kobiet z niepełnosprawnością w...

Informacja dotycząca konkursu VP/2018/013 realizowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Informacja dotycząca konkursu VP/2018/013 realizowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)     CELE PROJEKTU:   Ma zapewnić doradztwo, pomoc techniczną i szereg dostosowanych działań doradczych i zaleceń dla państw członkowskich...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Pośrednictwa i Instrumentów Rynku Pracy w wymiarze 3/4 etatu

Załączniki Oswiadczenia_do_naboru_2018-06-06.pdf Ogłoszenie - referent w Referacie Pośrednictwa i Instrumentów Rynku Pracy.pdf Kwestionariusz_osobowy_2018-06-06.pdf ...

Ogłoszenie o naborze na 4 wolne stanowiska urzednicze REFERENTA w Referacie Pośrednictwa i Instrumentów Rynku Pracy

Załączniki Oswiadczenia_do_naboru - 2018-06-01.pdf Kwestionariusz_osobowy - 2018-06-01.pdf Ogłoszenie o naborze - referent - 2018-06-01.pdf ...

Wykaz porad grupowych, spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w III kwartale 2018 r.

DATA TEMATYKA PORAD I INFORMACJI   L IPIEC 2018 12.07.2018 r. (czwartek) Godz. 10:00-12.00 SPOTKANIE INFORMACYJNE Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP 13.07.2018 r. (piątek) Godz. 10:00 –...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej w III kwartale 2018 r.

DATA TEMATYKA PORAD I INFORMACJI   LIPIEC 04.07 (środa) Godz. 8:00 – 14:00 SPOTKANIA INFORMACYJNE Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP 05.07 (czwartek) Godz. 9:00 – 13:00  PORADA GRUPOWA Młodzi na rynku pracy 06.07 (piątek) Godz. 8:00 – 14:00...

Dotyczy naboru wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO

Z uwagi na trwający od 26.02.2018 r. nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"  Powiatowy Urząd Pracy w...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA w referacie Pośrednictwa i Instrumentów Rynku Pracy

Załączniki Oświadczenia do naboru.pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - 2018-05-10.pdf Kwestionariusz osobowy.pdf ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 7.2 ( dla osób powyżej 30 roku życia) w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostały już w pełni zaangażowane.    ...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z podziałania 1.1.1. (dla osób do 30 roku życia) w zakresie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i zostały już w pełni...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę