Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Komunikat dotyczący naboru wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Dotyczy naboru wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż aktualnie nie prowadzi naborów na wnioski na podjecie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych pełnosprawnych. Informacje o uruchamianych formach wsparcia umieszczane będą...

Informacja dot. udostępnienia regulaminu oraz kryteriów oceny wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące w 2019 roku: - PFRON - Regulamin w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej; - PFRON - Kryteria oceny i...

Komunikat Lokalnego Punktu Informacyjnego o spotkaniu „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie”

Spotkanie „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie" Dwa terminy:  5 i 7 luty 2019r. (wtorek oraz czwartek)  godzina 10.00-13.00. Spotkania odbędą się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala...

Informacja o udostępnieniu wniosku osoby niepełnosprawnej dot. środków na podjęcie działalności gospodarczej, regulaminu oraz kryteriów oceny i punktacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujący w 2019 roku: - Regulamin w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków z PFRON  na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych...

Informacja dotycząca środków PFRON przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż w dniu 14 grudnia weszło w życie nowe rozporządzenia MRPiPS z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, co skutkuje koniecznością...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Załączniki Oswiadczenia do naboru - - referent - RES - 21122018.pdf Ogłoszenie o naborze - referent - RES - 21122018.pdf Kwestionariusz osobowy - referent - RES - 21122018.pdf ...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na świadczenie usług pocztowych

Załączniki Ogłoszenie - usługi pocztowe.pdf

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2019 roku

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej w roku 2019 rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach  projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny  dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) z działania 7.2. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę