Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Informacja o konkursie "Pamiętniki bezrobotnych"

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i...

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

   I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków pracodawców i przedsiębiorców o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Do wykonywania pracy...

Informacja o projekcie "Nowe kompetencje- nowa praca z SPNT"

Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o realizacji projektu „Nowe kompetencje- nowa praca z SPNT"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Celem głównym projektu jest...

Informacja o projekcie "Droga do zatrudnienia"

  „Droga do zatrudnienia"   Cel główny projektu: w terminie 01.05.2017-31.03.2018 min. 90% uczestników projektu (tj. 98 osób) podniesie swój potencjał zawodowy poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną opartą na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy-...

Informacja o dostępności wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy na okres 6 miesięcy.

                                                                                           ...

Informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)”.

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 07.08.2017 r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, finansowanych w ramach w/w Projektu. Będące aktualnie w posiadaniu Urzędu wnioski o staż umożliwią bowiem zrealizowanie...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2017 roku

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 07.08.2017 r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, finansowanych w ramach w/w Projektu. Będące aktualnie w posiadaniu Urzędu wnioski o staż umożliwią bowiem zrealizowanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące w 2017r. kryteria oceny i punktację wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę