Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie pn: „OPERATOR DRONA„ dla 1 osoby bezrobotnej

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie pn: „  OPERATOR DRONA„dla 1 osoby bezrobotnej   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania aktualnego na 2017 r. wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych ...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie "Kurs instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie"

CPS.90327.1.11.2017.AR                                            Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie pn: „Kurs instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie" w wymiarze ok. 176 godzin zegarowych dla 1 osoby bezrobotnej.   Instytucja szkoleniowa...

Wykaz porad grupowych planowanych do realizacji w Filii PUP w Czechowicach-Dziedzicach w II kwartale 2017r.

    Wykaz porad grupowych, spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w I I kwartale 201 7 r.     DATA TEMATYKA PORAD   KWIECIEŃ 2017 ...

Spotkanie z niemieckim pracodawcą.

Załączniki Elektroinstalator.pdf Monter instalacji.pdf Spawacz MAG.pdf Spawacz WIG.pdf

Spotkanie rekrutacyjne do pracy w Hiszpanii

Załączniki Animatorzy - Hiszpania.doc Artyści-Hiszpania.doc Fitness - Hiszpania.doc Tancerze - Hiszpania.doc

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)”.

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Zaproszenie dla pracodawców do udziału w Śląskiej Giełdzie Pracy dla osób niepełnosprawnych -13.03.2017 r.

    Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach   zapraszają Pracodawców na:   GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Termin: 13 marca 2017r. (poniedziałek) Godzina: 10.00 -13.00 Miejsce:...

Informacja o rozpoczęciu naboru na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"

  I N F O R M A C J A Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lutego br. rozpoczyna nabór na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" realizowanego w ramach...

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" .  I N F O R M A C J A   Powiatowy...

Komunikat otyczący finansowania w roku 2017 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2017 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu   Informacje o zasadach finansowania kosztów egzaminów i...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2017 roku

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Informacja o rozpoczęciu naboru na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"

  I N F O R M A C J A Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lutego br. rozpoczyna nabór na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" realizowanego w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę