Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Programowanie robotów przemysłowych KUKA - kurs podstawowy”

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Programowanie robotów przemysłowych KUKA – kurs podstawowy" w wymiarze nie mniej niż 14 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia...

Informacja o dostępności wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - zgodnie z art. 69a i 69b ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który odbędzie się dnia 06.04.2018 r. od godz. 7.30 r. do godz.15.30.   Wnioski o...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Instruktor fitness” w wymiarze nie mniej niż 30 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Instruktor fitness" w wymiarze nie mniej niż 30 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania...

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Szanowni Państwo, Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 , skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia...

Informacje i projekcie "Kompetencje zawodowe szansą na sukces"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach wraz ze stażem w ramach projektu "Kompetencje zawodowe szansą na sukces". Uczestnicy projektu : osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo) i...

Wykaz porad grupowych, spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w II kwartale 2018 r.

Wykaz porad grupowych, spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w I I kwartale 201 8 r.   DATA TEMATYKA PORAD   KWIECIEŃ 2018 ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2018 w ramach realizowanego Projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2018 w ramach realizowanego Projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę