Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Bezpłatne kursy dla OSÓB PRACUJĄCYCH współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS realizowane przez Teb Edukacja w Bielsku-Białej

Rodzaje kursów:    - Kurs z języka angielskiego (Poziom A1, A2, B1, B2 z międzynarodowym certyfikatem językowym)    - Kurs z języka niemieckiego (Poziom A1, A2, B1, B2 z międzynarodowym certyfikatem językowym)    - Kurs z języka francuskiego (Poziom A1, A2, B1, B2 z międzynarodowym...

Informacja o szkoleniu „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak przygotować wniosek o dotacje na start”

30 października 2018r. (wtorek) - Szkolenie „ Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak przygotować wniosek o dotacje na start " – godzina 10.00-15.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.).   Tematyka...

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ( PO WER ) z poddziałania 1.1.1.

Z uwagi na przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w w/w projekcie wznawiamy nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)" Powiatowy...

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)”w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 7.2

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż środki przyznane na realizację ww. projektu, w zakresie refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zostały już w pełni rozdysponowane.   Jednocześnie Urząd informuje, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na ten cel...

Informacja o internetowych targach pracy Work@Pl

    Work@PL – Praca w Polsce   Jesteś polskim pracodawcą poszukującym  wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG?   Poszukujesz pracy w Polsce?   Weź udział w Work@PL !     Work@PL to wydarzenie on-line , które odbędzie się 10 października 2018 r...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy Zawodowego

Załączniki Ogłoszenie o wynikach naboru - Doradca Zawodowy - 20-09-2018.pdf

Informacja o dostępności wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego - RPO

Z uwagi na trwający od 26.02.2018r. nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej...

Informacja o zmianie przepisów dot. Rozporządzenia MRPiPS w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Komunikat  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 25.09.2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 wrzenia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Z uwagi na przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w w/w projekcie wznawiamy nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)" Powiatowy...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż środki przyznane na realizację ww. projektu, w zakresie refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zostały już w pełni rozdysponowane.   Jednocześnie Urząd informuje, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na ten cel...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę