Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Informacja dot. umieszczenia na stronie internetowej urzędu informacji o możliwości zawierania z pracodawcami umów w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych finansowanych ze środków FP

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – dotyczy możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej posiadających II profil pomocy.  ...

Informacja dot. jednorazowego dofinansowania działalności gospodarczej w ramach Programu Regionalnego „Aktywni 50+”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Regionalnego „Aktywni 50+". O środki mogą wnioskować osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy. Szczególną...

Komunikat o wejściu w życie Rozporządzenia MRPiPS z dnia 28.06.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 1 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.06.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA w Dziale Rejestracji i Ewidencji Świadczeń Bezrobotnych

Załączniki Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w dziale RES - 2018-07-02.pdf Kwestionariusz_osobowy_2018-07-02.pdf Oswiadczenia_do_naboru_2018-07-02.pdf ...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty w Referacie Poradnictwa i Szkoleń

Załączniki Oswiadczenia_do_naboru_2018-06-22.pdf Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysty - 2018-06-22.pdf Kwestionariusz_osobowy_2018-06-22.pdf ...

16 edycja konkursu Lady D - Dama z niepełnosprawnością organizowanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego - Pana Marka Plury.

Informujemy, że rozpoczęła się 16 edycja konkursu Lady D – Dama z niepełnosprawnością organizowanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego – Pana Marka Plury.   Celem konkursu jest promocja aktywności niepełnosprawnych kobiet, zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu kobiet z niepełnosprawnością w...

Informacja dotycząca konkursu VP/2018/013 realizowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Informacja dotycząca konkursu VP/2018/013 realizowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)     CELE PROJEKTU:   Ma zapewnić doradztwo, pomoc techniczną i szereg dostosowanych działań doradczych i zaleceń dla państw członkowskich...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 7.2 ( dla osób powyżej 30 roku życia) w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostały już w pełni zaangażowane.    ...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z podziałania 1.1.1. (dla osób do 30 roku życia) w zakresie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i zostały już w pełni...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę