Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

WARSZTATY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

WARSZTATY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ       Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje o możliwości wzięcia udziału w cyklicznych zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego oraz przedsiębiorczości. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników Zespołu...

Komunikat o zmianie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Od dnia 12.01.2018 r . zmienił sie numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Szczegółowe informacje oraz aktualny numer rachunku w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców ->  Zatrudnianie cudzoziemców ...

Informacja dot. projektu "Kuźnia Kompetencji Kluczowych"

Załączniki Podstawowe informacje dotyczące projektu..pdf plakat-finalny.pdf

Informacja: od 01.02.2018 r. nowe godziny urzędowania Filii PUP w Czechowicach-Dziedzicach

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2018 r. zmieniają się godziny funkcjonowania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach. W/w urząd będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Obowiązujące kryteria oceny wniosków na rok 2018 - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące kryteria oceny  wniosków na rok 2018 w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON- Kryteria oceny i punktacja wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej na rok...

Informacja o wyczerpaniu środków - dotacje RPO 2017

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) z działania 7.2. (2017-12-13)   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) z działania 7.2. (2017-12-13)   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach...

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 07.08.2017 r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, finansowanych w ramach w/w Projektu. Będące aktualnie w posiadaniu Urzędu wnioski o staż umożliwią bowiem zrealizowanie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę