Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Informacja dot. dostępności wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż wnioski o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia dostępne będą w drugiej połowie 2017 roku.  ...

Wykaz porad grupowych, spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w III kwartale 2017r.

Wykaz porad grupowych, spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w I I I kwartale 201 7 r.     DATA TEMATYKA PORAD   LIPIEC 2017 ...

Komunikat dot. zmian w podziale alfabetycznym obowiązującym w obsłudze klientów Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 22 maja 2017 roku częściowo ulega zmianie podział alfabetyczny obowiązujący w obsłudze klientów CAZ, z tych też względów należy zwrócić szczególną uwagę przy poborze biletów z dyspenserów (biletomatów) w Segmencie B i segmencie D ...

Nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)",...

Dotyczy naboru wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO

W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)", współfinansowanego...

Regulamin oraz kryteria oceny i punktacji wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej udostępnia obowiązujący w 2017 r.: - Regulamin w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej oraz - Kryteria oceny i punktację wniosków w sprawie...

Informacje nt. projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP", w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe - dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)",...

W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)", współfinansowanego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę