Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Informacja dotycząca zakończenia naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z uwagi na pełne zaangażowane środków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. na rok 2017   wstrzymuje nabór przedmiotowych wniosków.   ...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie pn: „Kurs dla niań” w wymiarze 160 godzin zegarowych dla 1 osoby bezrobotnej

CPS.90327.42.2016.PB                                           Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie pn: „Kurs dla niań" w wymiarze 160 godzin zegarowych dla 1 osoby bezrobotnej   Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień...

Projekt: "Punkty Inkubacji Innowacji"

Załączniki Informacja o projekcie_PUP.pdf

Projekt: "Wyspecjalizowani na starcie"

Załączniki pismo_informacyjne_POWER.pdf ogłoszenie o naborze-aktualizacja- WNS.docx

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje o możliwości składania wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.   Szczególną uwagę należy zwrócić na katalog wydatków wnioskowanych środków, winien być on dobrze przemyślany, gdyż stanie się on integralną częścią zawartej...

Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku - Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Załączniki 2402_Inf._sygnalna_-_polroczna_2016_1.pdf 2461_Inf._sygnalna_-_polroczna_dane_szczegolowe_gr_elem_2016_1.xlsx 2461_Inf._sygnalna_-_polroczna_dane_szczegolowe_gr_elem_2016_1.pdf ...

Projekt „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”

Załączniki Plakat promocyjny Kopalnia EKO-Kwalifikacji.pdf

Projekt: "Nowa szansa na lepszą przyszłość"

Załączniki 19-2016 MCDK - Nowa szansa na lepszą przyszłość - PLAKAT A3.jpg 19-2016 MCDK - Nowa szansa na lepszą przyszłość - ULOTKA A5_w3.pdf

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze doradcy zawodowego

Załączniki Informacja o wynikach naboru - doradca zawodowy.pdf

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2016 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje o możliwości składania wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia   z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER).   Z uwagi na założenia projektowe, w chwili obecnej o środki mogą wnioskować następujące osoby...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej wznawia nabór wniosków  w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (II)". Pod pojęciem osoby w wieku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę