Newsletter - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Newsletter

Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) w celu realizacji usługi newslettera przez Administratora Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.

W każdym momencie może Pan/i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypisanie się z newslettera przesyłając informację o wycofaniu zgody na świadczenie usług w ramach newslettera na adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (sekretariat@pup-bielsko.pl). Wycofanie zgody jest również możliwe przy każdej otrzymanej od PUP w Bielsku-Białej wiadomości w ramach usługi newsletter. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Klauzula informacyjna dla użytkowników newslettera
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej „rozporządzeniem") Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, z siedzibą ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała,
  2. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: iod@pup-bielsko.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia w celu świadczenia usługi newsletter polegającej na przesyłaniu na wskazany adres e-mail: informacji, aktualności i komunikatów. Dane mogą być przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia,
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji z usługi newslettera co będzie traktowane jako wycofanie zgody na ich przetwarzanie,
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody,
  7. Wówczas gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać newsletter,
  9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę