Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Liftingu i botoksu rzęs, stylizacji rzęs i brwi”

Czechowice-Dziedzice, 1 4 . 02 .201 8   Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Liftingu i botoksu rzęs, stylizacji rzęs i brwi"   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Rejestracji i Ewidencji Świadczeń Bezrobotnych

Załączniki Nabór - inspektor RES - 13-02-2018.pdf KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY.docx

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)".

(2018-02-05)    I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)”.

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie...

Informacja o dostępności wniosków o dofinasowanie kosztów studiów podyplomowych i uruchomieniu naboru wniosków.

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o dofinasowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy...

Informacja o dostępności wniosków o finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji i uruchomieniu naboru wniosków.

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do...

Informacja o dostępności wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną i uruchomieniu naboru wniosków

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy...

Komunikat dotyczący finansowania w roku 2018 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2018 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu   Informacje o zasadach finansowania kosztów...

Komunikat dotyczący finansowania w roku 2018 studiów podyplomowych

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2018 studiów podyplomowych   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż w roku 2018 będzie udzielał dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości obejmującej opłatę za dwa semestry (pozostałe koszty pokrywa wnioskujący o...

Wyświetlanie 1 - 10 z 208 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę