Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Nagłówek

Aktualności

Oferty pracy w zawodzie górnik w Czechach

Załączniki oferta_pracy_GÓRNIK_CHODNIKOWY.pdf oferta_pracy_GÓRNIK_ŚCIANOWY.pdf

Informacja o dostępności wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach RPO

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej realizowanych w...

Regulamin oraz kryteria oceny i punktację wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące w 2019 r. Kryteria oceny i punktację wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Regulamin  w sprawie przyznawania środków...

Uruchomienie naboru wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2019 w ramach realizowanego Projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (IV)

Bielsko-Biała, 15.05.2019r. Nabór wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2019 w ramach...

Informacja o dostępności planu szkoleń na rok 2019

Plan szkoleń grupowych na rok 2019 jest dostępny na stronie internetowej urzędu:  http://bielsko-biala.praca.gov.pl/  w zakładce „Rynek Pracy - Programy Aktywizacyjne i Projekty Urzędu - Fundusz Pracy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej obok pokoju D10.   ...

Europejski Dzień Pracy on-line "Discover Poland! Work with us”

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników ? Weź udział w wirtualnych targach pracy Discover Poland ! Work with us „Discover Poland! Work with us" to wydarzenie on-line, które odbędzie się 29 maja 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 (CET) przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez...

Dotyczy naboru wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER

Dotyczy naboru wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER   Z uwagi na trwający od 24.04.2019 r. nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających...

Informacja o bezpłatnym szkoleniu oraz spotkaniu informacyjnym poświęconym możliwościom pozyskania wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na: Szkolenie pt.: „Jak przygotować wniosek o dotację na start" .   Zaproszenie kierujemy do osób, które są zainteresowane wsparciem w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej. Termin spotkania: 09...

Informacja o dostępności wniosków o finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji i uruchomieniu naboru wniosków w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (IV)”.

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do...

Informacja o dostępności wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach Projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (IV)"

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach Projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (IV)",...

Wyświetlanie 1 - 10 z 308 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę