Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Informacja o dostępności wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - zgodnie z art. 69a i 69b ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informacja o dostępności wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - zgodnie z art. 69a i 69b ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę