Stopy bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Zawartość stron


Stopa bezrobocia* rejestrowanego to wyrażony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo (bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników obrony narodowej i spraw wewnętrznych) według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Wskaźnik ten pokazuje, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni.

Wskaźniki stopy bezrobocia oblicza Główny Urząd Statystyczny dla kraju oraz poszczególnych województw, podregionów i powiatów. Urzędy pracy nie są upoważnione do ich wyznaczania.

Stopy bezrobocia wg danych na koniec poszczególnych miesięcy 2023 roku (podane przez GUS)
 
  Styczeń* Luty* Marzec* Kwiecień* Maj* Czerwiec* Lipiec* Sierpień* Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Polska 5,5% 5,5% 5,4%                  
woj. śląskie 3,9% 3,9% 3,9%                  
M. Bielsko-Biała 1,8% 1,8% 1,9%                  
Powiat Bielski 3,3% 3,4% 3,4%                  
 
*

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę