Sprawozdania statystyczne - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Zawartość stron

Załączniki
2461 – MRPIPS-01 – 01.2018.pdf (pdf, 100 KB)
2402 – MRPIPS-01 – 01.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2461 – MRPIPS-01 – 02.2018.pdf (pdf, 100 KB)
2402 – MRPIPS-01 – 02.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2402 – MRPIPS-01 – 03.2018.pdf (pdf, 51 KB)
2461 – MRPIPS-01 – 03.2018.pdf (pdf, 51 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 1 - 03.2018.pdf (pdf, 80 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 1 - 03.2018.pdf (pdf, 80 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 04.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2402 - MRPIPS-01 - 04.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 05.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2402 - MRPIPS 01 - 05.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 06.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2402 - MRPIPS-01 - 06.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 1 - 06.2018.pdf (pdf, 80 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 1 - 06.2018.pdf (pdf, 79 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 2 - 06.2018.pdf (pdf, 69 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 2 - 06.2018.pdf (pdf, 69 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 2 - 06.2018.pdf (pdf, 69 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 3 - 06.2018.pdf (pdf, 526 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 3 - 06.2018.pdf (pdf, 483 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 7 - 06.2018.pdf (pdf, 51 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 7 - 06.2018.pdf (pdf, 49 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 07.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2402 - MRPIPS-01 - 07.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2461 - MRPiPS 01 08.2018.pdf (pdf, 100 KB)
2402 - MRPiPS-01 - 08.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 09.2019.pdf (pdf, 101 KB)
2402 - MRPIPS-01 - 09.2019.pdf (pdf, 101 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 1 - 09.2019.pdf (pdf, 80 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 1 - 09.2019.pdf (pdf, 79 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 10.2018.pdf (pdf, 100 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 10.2018.pdf (pdf, 100 KB)
2402 - MRPIPS-01 - 10.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 11.2018.pdf (pdf, 100 KB)
2402 - MRPIPS-01 - 11.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 1 - 12.2018.pdf (pdf, 79 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 1 - 12.2018.pdf (pdf, 80 KB)
2402 - MRPIPS-01 - 12.2018.pdf (pdf, 101 KB)
2461 - MRPIPS-01 - 12.2018.pdf (pdf, 100 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 2 - 12.2018.pdf (pdf, 69 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 2 - 12.2018.pdf (pdf, 69 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 3 - 12.2018.pdf (pdf, 495 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 3 - 12.2018.pdf (pdf, 462 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 4 - 12.2018.pdf (pdf, 65 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 4 - 12.2018.pdf (pdf, 65 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 5 - 12.2018.pdf (pdf, 77 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 5 - 12.2018.pdf (pdf, 79 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 6 - 12.2018.pdf (pdf, 81 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 6 - 12.2018.pdf (pdf, 81 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 7 - 12.2018.pdf (pdf, 49 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 7 - 12.2018.pdf (pdf, 51 KB)
2461 - MRPIPS-01 Załącznik 8 - 12.2018.pdf (pdf, 75 KB)
2402 - MRPIPS-01 Załącznik 8 - 12.2018.pdf (pdf, 75 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę