Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy
instrukcja przycisk

Aktualności Urzędu

Powrót

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór kandydatów na szkolenie grupowe pn.: „Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji -do 1 kV”

Inne ogłoszenia

Terminy wypłat zasiłków w 2021 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2021 w ramach realizowanego Projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2021  w ramach realizowanego Projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę