Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy
instrukcja przycisk

Najnowsze aktualności...

Powrót

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy 2020

Terminy wypłat zasiłków w 2021 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż środki przyznane w 2020r. na aktywizację osób bezrobotnych w zakresie bonów na zasiedlenie zostały w pełni zaangażowane.  

                I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż nabór wniosków stażowych w bieżącym roku w ramach realizowanego Projektu pn. " Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (IV) " , został...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę