Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy
instrukcja przycisk

Najnowsze aktualności...

Powrót

Mozliwość podjęcia przez przedsiębiorców współpracy z Odziałem Zewnętrzym w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie

Terminy wypłat zasiłków w 2020 roku

I N F O R M A C J A     Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór na szkolenie „Obsługa wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli" w ramach Projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (IV)", współfinansowanego przez Unię...

  I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór na szkolenie „Obsługa wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli" w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (IV)", współfinansowanego przez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę