Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Powrót

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO

Terminy wypłat zasiłków w 2020 roku

  I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej realizowanych w ramach Projektu pn....

  I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej realizowanych w ramach Projektu pn. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę