Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Powrót

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty w Dziale Szkoleń

Terminy wypłat zasiłków w 2019 roku

  Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu PO WER 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki w zakresie organizacji prac interwencyjnych dla skierowanych osób bezrobotnych na rok 2019 realizowane w ramach projektu: „Aktywizacja osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na rok 2019 realizowane w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (IV)" ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2019r.

Stopa bezrobocia lipiec 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę