Zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Zamówienia

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Kurs manager gastronomii” w wymiarze nie mniej niż 56 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.

  Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Kurs manager gastronomii" w wymiarze nie mniej niż 56 godzin zegarowych, dla 1 osoby bezrobotnej.   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na świadczenie usług pocztowych

Załączniki Ogłoszenie - usługi pocztowe.pdf

Ogłoszenie o wyborze realizatora wypłaty świadczeń pieniężnych.

Załączniki Ogłoszenie bank.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Załączniki Ogłoszenie - poczta - 2018.pdf POCZTA 2018 ZAŁ.1 (opis przedmiotu).docx POCZTA 2018 ZAŁ.2 (wzór umowy).docx POCZTA 2018 ZAŁ.3...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Bielsku-Białej

Załączniki Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej"

Załączniki Informacja z otwarcia ofert - usługi pocztowe.pdf

Ogłoszenie o wybraniu oferty na realizację usługi gotówkowej wypłaty świadczeń

Załączniki Ogłoszenie - usługa gotówkowej wypłaty świadczeń.pdf

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SIWZ.pdf SIWZ POCZTA - ZAŁ. NR 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx SIWZ POCZTA - ZAŁ. NR 2...

Ogłoszenie o wybraniu oferty na realizację usługi gotówkowej wypłaty świadczeń

Załączniki Ogłoszenie.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej bankowej usługi gotówkowej wypłaty świadczeń pieniężnych ze środków publicznych w formie realizacji zleceń wypłat gotówkowych

Więcej informacji:  http://pup.bielsko-biala.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=11&eid=313   Załączniki Załączniki.pdf Zaproszenie.pdf ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę