Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Informacja dot. projektu "GraduatON", realizowanego przez Międzynarodową Fundację REAXUM i współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: Są...

Nabór do grupy terapeutycznej w ramach projektu "Punkt Wsparcia I Pomocy Psychospołecznej Dla Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym" realizowanego przez Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że trwa rekrutacja do grupy terapeutycznej w ramach projektu "Punkt Wsparcia I Pomocy Psychospołecznej Dla Rodzin Zagrożonych Wykluczeniu Społecznym" realizowanego przez Śląski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO.   Grupa terapeutyczna, do której prowadzony jest nabór,...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. programów w Dziale Rozliczeń Aktywnych Form

Załączniki Nabór - specjalista ds programów.pdf Oswiadczenia_do_naboru - 2019-07-10.pdf Kwestionariusz_osobowy - 2019-07-10.pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy zawodowego / doradcy zawodowego - stażysty

Załączniki Nabór Doradca Zawodowy - doradca zawodowy stazysta - 03-07-2019.pdf Oświadczenia do naboru - 03-07-2019.pdf Kwestionariusz osobowy - 03-07-2019.pdf ...

Dotyczy naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach POWER

Z uwagi na trwający od dnia 04.02.2019r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach realizowanego Projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (IV)", współfinansowanego przez Unię Europejską...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Kurs trenera boksu klasy II” dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia „Kurs trenera boksu klasy II" dla 1 osoby bezrobotnej.   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania aktualnego na 2019 r. wpisu do rejestru instytucji...

Nabór wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO

Nabór wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO Z uwagi na trwający od dnia 15.05.2019r. nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2019 w ramach realizowanego Projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2019 roku

Nabór wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO Z uwagi na trwający od dnia 15.05.2019r. nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2019 w ramach realizowanego Projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych...

Bielsko-Biała, 15.05.2019r. Nabór wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego na rok 2019 w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę