Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Liftingu i botoksu rzęs, stylizacji rzęs i brwi”

Czechowice-Dziedzice, 1 4 . 02 .201 8   Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Liftingu i botoksu rzęs, stylizacji rzęs i brwi"   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją...

Informacja o dostępności wniosków o dofinasowanie kosztów studiów podyplomowych i uruchomieniu naboru wniosków.

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o dofinasowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy...

Informacja o dostępności wniosków o finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji i uruchomieniu naboru wniosków.

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do...

Informacja o dostępności wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną i uruchomieniu naboru wniosków

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy...

Komunikat dotyczący finansowania w roku 2018 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2018 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu   Informacje o zasadach finansowania kosztów...

Komunikat dotyczący finansowania w roku 2018 studiów podyplomowych

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2018 studiów podyplomowych   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż w roku 2018 będzie udzielał dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości obejmującej opłatę za dwa semestry (pozostałe koszty pokrywa wnioskujący o...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) z działania 7.2. (2017-12-13)   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach...

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 07.08.2017 r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, finansowanych w ramach w/w Projektu. Będące aktualnie w posiadaniu Urzędu wnioski o staż umożliwią bowiem zrealizowanie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę