Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Wykaz porad grupowych, spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w III kwartale 2018 r.

DATA TEMATYKA PORAD I INFORMACJI   L IPIEC 2018 12.07.2018 r. (czwartek) Godz. 10:00-12.00 SPOTKANIE INFORMACYJNE Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP 13.07.2018 r. (piątek) Godz. 10:00 –...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej w III kwartale 2018 r.

DATA TEMATYKA PORAD I INFORMACJI   LIPIEC 04.07 (środa) Godz. 8:00 – 14:00 SPOTKANIA INFORMACYJNE Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP 05.07 (czwartek) Godz. 9:00 – 13:00  PORADA GRUPOWA Młodzi na rynku pracy 06.07 (piątek) Godz. 8:00 – 14:00...

Dotyczy naboru wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO

Z uwagi na trwający od 26.02.2018 r. nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"  Powiatowy Urząd Pracy w...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA w referacie Pośrednictwa i Instrumentów Rynku Pracy

Załączniki Oświadczenia do naboru.pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - 2018-05-10.pdf Kwestionariusz osobowy.pdf ...

Nabór wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)",...

Nabór wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - Aktywni 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach realizowanego Programu Regionalnego „Aktywni 50+" Przedmiotowe wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. C4) oraz na stronie internetowej: ...

Informacja dotycząca realizacji staży w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)”.

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż limit miejsc stażowych, możliwych do sfinansowania w bieżącym roku w ramach realizowanego Projektu pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" , został...

Informacja dotycząca realizacji staży w ramach realizowanego Programu Regionalnego „Aktywni 50+”.

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż limit miejsc stażowych, możliwych do sfinansowania w bieżącym roku w ramach Programu Regionalnego „Aktywni 50+", został rozdysponowany.  

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH + BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH + BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI dla 6 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP Bielsko – Biała oraz w Filii w Czechowicach- Dziedzicach. ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 7.2 ( dla osób powyżej 30 roku życia) w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostały już w pełni zaangażowane.    ...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z podziałania 1.1.1. (dla osób do 30 roku życia) w zakresie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i zostały już w pełni...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę