Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Ogłoszenie o naborze na szkolenie "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC" finansowane ze środków FP

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy OPERATOR OBRABIAREK  STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC dla 8 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP Bielsko – Biała oraz w Filii w Czechowicach- Dziedzicach. Nabór będzie prowadzony do...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Pilarz - Drwal oraz Arborysta stopień A i B”

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie  „Pilarz – Drwal oraz Arborysta stopień A i B" w wymiarze: - min. 126 godzin zegarowych w zakresie szkolenia - Pilarz, - min 80 godzin zegarowych w zakresie - Arborysta stopień A i B dla 1 osoby bezrobotnej .   ...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Zatrudniania Cudzoziemców

Załączniki Referent ZC.pdf (1)Kwestionariusz_osobowy.pdf (1)Oswiadczenia_do_naboru.pdf

Informacja dotycząca możliwości wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 17.08.2018 r. z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej, dotyczącym naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej, Służby Przygotowawczej oraz Służby...

Informacja dotycząca projektu " Teka Absolwenta" adresowanego dla osób z niepełnosprawnością

TEKA ABSOLWENTA – kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych   Projekt TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja realizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której misją jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej...

Informacja dot. umieszczenia na stronie internetowej urzędu informacji o możliwości zawierania z pracodawcami umów w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych finansowanych ze środków FP

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – dotyczy możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej posiadających II profil pomocy.  ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 7.2 ( dla osób powyżej 30 roku życia) w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostały już w pełni zaangażowane.    ...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,   iż środki przyznane na realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z podziałania 1.1.1. (dla osób do 30 roku życia) w zakresie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i zostały już w pełni...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę