Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Pilarz - drwal, operator pilarki” w wymiarze 126 godzin zegarowych dla 1 osoby bezrobotnej.

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Pilarz – drwal, operator pilarki" w wymiarze 126 godzin zegarowych dla 1 osoby bezrobotnej.   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania aktualnego na 2017 r....

Informacja o konkursie organizowanym przez firmę CEMASZ

Załączniki cemasz-konkurs.pdf

Informacja o konkursie "Pamiętniki bezrobotnych"

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Kurs grafiki komputerowej” w wymiarze min. 100 godzin zegarowych.

                                 Czechowice-Dziedzice, 14.11.2017   Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej w zakresie „Kurs grafiki komputerowej" w wymiarze min. 100 godzin zegarowych....

Informacja o projekcie "Aktywność kluczem do sukcesu - program aktywizacji zawodowej"

Załączniki 40-2017 - Puls - Aktywność kluczem do sukcesu - plakat A3.jpg

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ( PO WER ) z poddziałania 1.1.1.

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ( PO WER ) z poddziałania 1.1.1. Z uwagi na trwający od 19.06.2017r nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2017 roku

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 07.08.2017 r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, finansowanych w ramach w/w Projektu. Będące aktualnie w posiadaniu Urzędu wnioski o staż umożliwią bowiem zrealizowanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące w 2017r. kryteria oceny i punktację wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę