Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pośrednika pracy - stażysty w Filii PUP w Czechowicach-Dziedzicach

Załączniki Ogłoszenie o naborze - pps filia.pdf Oswiadczenia_do_naboru - pps filia.pdf Kwestionariusz osobowy - pps filia.pdf

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej w I kwartale 2019 r.

DATA TEMATYKA PORAD I INFORMACJI   STYCZEŃ 02.01 (środa) Godz. 8:00 – 14:00 SPOTKANIA INFORMACYJNE Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP 03.01 (czwartek) Godz. 9:00 – 13:00  PORADA GRUPOWA Młodzi na rynku pracy 04.01 (piątek) Godz. 8:00 –...

Informacja dot. jednorazowego dofinansowania działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż do dnia 14.11.2018 r. wpłynęło 48 wniosków o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. O środki mogą wnioskować osoby bezrobotne, dla których ustalony został II profil pomocy w szczególnych przypadkach I profil pomocy. Szczególną uwagę należy...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach  projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny  dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) z działania 7.2. ...

Z uwagi na przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w w/w projekcie wznawiamy nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)" Powiatowy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę