Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Nagłówek

Aktualności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy Zawodowego

Załączniki Ogłoszenie o wynikach naboru - Doradca Zawodowy - 20-09-2018.pdf

Informacja o dostępności wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego - RPO

Z uwagi na trwający od 26.02.2018r. nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej...

Informacja o zmianie przepisów dot. Rozporządzenia MRPiPS w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Komunikat  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 25.09.2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 wrzenia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których...

Informacja dotycząca form opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki Informacja o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osónb z zaburzeniami psychicznymi.pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy Zawodowego

Załączniki Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - 04-09-2018.pdf Kwestionariusz_osobowy - dz.pdf Oswiadczenia_do_naboru - dz.pdf

Informacja dot. zakończenia naboru wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Nabór wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej przypomina o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej...

Zaproszenie na IX Śląski Rajd Turystyczny „BEZ BARIER”

Zaproszenie na IX Śląski Rajd Turystyczny „BEZ BARIER" Szanowni Państwo               Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  O/Mysłowice  organizator Ogólnopolskiego Seminarium Turystyki Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. oraz Śląskich Rajdów...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w IV kwartale 2018 r.

Wykaz porad grupowych, spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice w I V kwartale 201 8 r.   DATA TEMATYKA PORAD I INFORMACJI   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 88 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę