Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie z niemieckim pracodawcą.

Załączniki Elektroinstalator.pdf Monter instalacji.pdf Spawacz MAG.pdf Spawacz WIG.pdf ...

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)”.

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Informacja o rozpoczęciu naboru na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"

  I N F O R M A C J A Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lutego br. rozpoczyna nabór na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" realizowanego w ramach...

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" .  I N F O R M A C J A   Powiatowy...

Komunikat otyczący finansowania w roku 2017 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2017 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu   Informacje o zasadach finansowania kosztów...

Informacja o dostępności wniosków o finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do...

Komunikat dotyczący finansowania w roku 2017 szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione tzw. szkoleń indywidualnych

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2017 szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione  tzw. szkoleń indywidualnych   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż w roku 2017 na pozytywne rozpatrzenie indywidualnych wniosków na szkolenie, poza spełnieniem ogólnych zasad korzystania i...

Informacja o dostępności wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy...

Komunikat dotyczący finansowania w roku 2017 studiów podyplomowych

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2017 studiów podyplomowych   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż w roku 2017 będzie udzielał dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości obejmującej opłatę za dwa semestry (pozostałe koszty pokrywa wnioskujący o dofinansowanie...

Informacja o dostępności wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy...

Wyświetlanie 211 - 220 z 279 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę