Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o dofinasowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy...

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do...

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy...

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2018 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu   Informacje o zasadach finansowania kosztów...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę