Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Przedłużony nabór do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"

Informujemy, iż nabór uczestników i uczestniczek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" został wydłużony do dnia 22 lutego 2017 r. Informacja o przedłużeniu naboru znajduje się na stronie internetowej Załączniki ...

Spotkanie rekrutacyjne do pracy w Hiszpanii

Załączniki Animatorzy - Hiszpania.doc Artyści-Hiszpania.doc Fitness - Hiszpania.doc Tancerze - Hiszpania.doc

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)”.

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie pn: "KURS FELINOTERAPII„ dla 1 osoby bezrobotnej

Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie pn: „ KURS FELINOTERAPII „dla 1 osoby bezrobotnej   Instytucja szkoleniowa zainteresowana realizacją przedmiotowego szkolenia musi spełniać warunek posiadania aktualnego na 2017 r. wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych ...

Zaproszenie dla pracodawców do udziału w Śląskiej Giełdzie Pracy dla osób niepełnosprawnych -13.03.2017 r.

    Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach   zapraszają Pracodawców na:   GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Termin: 13 marca 2017r. (poniedziałek) Godzina: 10.00 -13.00 Miejsce:...

Informacja o rozpoczęciu naboru na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"

  I N F O R M A C J A Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lutego br. rozpoczyna nabór na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" realizowanego w ramach...

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Informacja o dostępności wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" .  I N F O R M A C J A   Powiatowy...

Komunikat otyczący finansowania w roku 2017 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2017 kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu   Informacje o zasadach finansowania kosztów egzaminów i...

Informacja o dostępności wniosków o finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

 I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu dla osób...

Komunikat dotyczący finansowania w roku 2017 szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione tzw. szkoleń indywidualnych

KOMUNIKAT !!!   dotyczący finansowania w roku 2017 szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione  tzw. szkoleń indywidualnych   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż w roku 2017 na pozytywne rozpatrzenie indywidualnych wniosków na szkolenie, poza spełnieniem ogólnych zasad korzystania i finansowania...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2017 roku

I N F O R M A C J A   Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchamia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Informacja o rozpoczęciu naboru na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"

  I N F O R M A C J A Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lutego br. rozpoczyna nabór na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" realizowanego w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę