Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)”.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę